Tag: , ,

Bán độc quyền các căn hộ CT12A-CT12B-CT12C chung cư Kim Văn Kim Lũ

Độc quyền phân phối các căc hộ 45m2, 53m2, 56m2, 59m2, 68m2, 73m2  tòa CT12A, CT12B, CT12C chung cư Kim Văn Kim Lũ. Giao...